Nieuws

Nieuwsbericht - 12 juni 2023

Belangenbehartiging recycling bouw- en sloopafval versterkt in Europa

De Europese koepelorganisatie voor recyclingbedrijven EuRIC lanceerde in mei de recyclingtak ‘Bouw en Sloop’ (𝘊𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘣𝘳𝘢𝘯𝘤𝘩). De Vereniging Afvalbedrijven is lid van EuRIC en steunt het initiatief om de recycling van bouw- en sloopafval te intensiveren. In Europa wordt jaarlijks ongeveer 375 miljoen ton bouw- en sloopafval geproduceerd. Het doel is dat in 2023 in Europa 90 procent van dit afval wordt gerecycled.

De bouwsector is verantwoordelijk voor 30 procent van het afval dat in Europa ontstaat en heeft een grote koolstofvoetafdruk. Materialen afkomstig van sloop- en renovatiewerkzaamheden zijn nog onvoldoende geschikt voor hergebruik of recycling. Dit maakt het behalen van de doelstellingen voor de circulaire economie en klimaattransitie lastig. De inzet is om via de nieuwe recyclingtak van EuRIC werk te maken van het efficiënter inzetten van grondstoffen uit bouwmaterialen. Duurzamer gebruik van bouwmaterialen is zonder recycling niet mogelijk.

“Met de oprichting van de recyclingtak voor bouw- en sloopafval worden de belangen van Europese recyclers vertegenwoordigd”, zegt Marc den Hartog, voorzitter van de Afdeling Recycling bij de Vereniging Afvalbedrijven en Managing Director Commercial Waste bij Renewi, “Wij volgen de invoering van de Europese Green Deal op de voet, waarbij we een wezenlijke bijdrage leveren aan de circulaire economie in Nederland en Europa.”

EuRIC staat voor European Recycling Industries’ Confederation en is een Europese organisatie die de belangen behartigt van recyclingbedrijven in Europa en hun positie verder wil verstevigen. De recyclingtak voor bouw- en sloopafval voegt EuRIC toe aan de takken voor ferrometalen, non-ferrometalen, kunststoffen, papier, textiel en banden.    

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen