Header hergebruik

Commissie Beleid en Strategie

Beleid en strategie

De Commissie Beleid en Strategie is een belangrijk adviesorgaan van het bestuur op strategisch niveau. De commissie volgt nauwgezet alle beleids- en marktontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld om Europese ontwikkelingen, het Nederlandse afvalbeleid en onderwerpen op het gebied van marktwerking en concurrentieverhoudingen. De commissie kan indien nodig een bemiddelende rol vervullen bij belangendivergenties tussen de verscheidene afdelingen van de Vereniging Afvalbedrijven.

Wieger Droogh

Voorzitter
Wieger Droogh
SUEZ

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid