Nieuws

Persbericht - 26 april 2024

Nieuwe Omgevingswet brengt sectoren in afval, havens, metaal en grond-, weg- en waterbouw in problemen

Het platform voor onderzoeksjournalistiek Argos doet onderzoek naar stof- en geuroverlast. Aanleiding voor het onderzoek en de uitzending op zaterdag 27 april en zondag 28 april is de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari is ingegaan. Onderdeel van deze wet is het beperken van bepaalde stoffen in de lucht, zoals bodemas. Bedrijven in Nederland zouden volgens Argos niet voldoen aan strengere regels om luchtvervuiling tegen te gaan. De Omgevingswet heeft een overgangstermijn van twee jaar (1 januari 2026).

Bodemas is as die overblijft in de verbrandingsinstallatie van een afvalenergiecentrale. Deze as wordt in en buiten Nederland in de buitenlucht opgeslagen en verwerkt. Er zijn geen verwerkers van bodemassen die dat in gesloten ruimten doen. Bodemas is dermate zwaar en vochtig dat verstuiving bijna niet plaatsvindt. Bij droogte of verwerking wordt door besproeiing met water verstuiving zoveel mogelijk voorkomen.

Bodemas goed voor circulaire economie

Opgewerkte bodemas is een restproduct van de verbranding van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval in een afvalenergiecentrale. Het wordt al meer dan twintig jaar veilig toegepast. Bodemas wordt gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw, als funderingsmateriaal in geluidswallen en in asfalt en beton. De secundaire bouwstof is een duurzame vervanger voor primaire grondstoffen als zand en grind. Dankzij een kwaliteitsslag komt een groot deel van de bodemas tegenwoordig als vrij toepasbare bouwstof op de markt. Daarnaast worden de metalen in bodemas teruggewonnen en vinden ze hun weg in de metaalrecycling. Recycling van bodemas past goed in de transitie naar de circulaire economie. 

Overleg met ministerie en sectoren   

Volgens de nieuwe Omgevingswet moet bodemas in een gesloten ruimte worden opgeslagen. Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere besluiten. Dit was eerst niet nodig. Bodemas kan veilig en bevochtigd buiten worden opgeslagen. Deze wijziging in de Omgevingswet is niet alleen van invloed op de afvalsector, maar ook op andere sectoren zoals de havens, metaal en grond-, weg- en waterbouw, woning- en utiliteitsbouw.

De Vereniging Afvalbedrijven gaat in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere sectoren. Op basis van de uitkomsten van dat overleg kan mogelijk worden bepaald wat de gevolgen zijn voor de afvalsector.

Jeroen Stein

Contactpersoon
Jeroen Stein

Jeroen Stein op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Opgewerkte bodemas is duurzame vervanger voor primaire grondstoffen als zand en grind

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen