Nieuws

Nieuwsbericht - 2 juni 2021

Animatie over Arbocatalogus Afvalbranche gelanceerd

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft gisteren een animatie over de Arbocatalogus Afvalbranche gelanceerd. De korte animatie geeft op een eenvoudige manier uitleg over de arbocatalogus. De StAA presenteerde de nieuwe animatie tijdens een webinar dat zij organiseerde in de Week van de Veiligheid.

Ongeveer 60 leidinggevenden, KAM-specialisten en OR-leden maakten de lancering van de animatie mee. Het gaat in de animatie over zoeken in Arbocatalogus Afvalbranche, wat de status is van de gevonden informatie en wie de arbocatalogus heeft gemaakt en beheert. Na het vertonen van de animatie was er een presentatie van KAM-adviseur Ad Vermaas. Hij vertelde over het waarom van een arbocatalogus door kort het juridische kader te schetsen. Ook maakte hij duidelijk dat je in de arbocatalogus op verschillende manieren kunt zoeken naar maatregelen voor in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gevonden gevaren die zich voordoen bij eigen werkzaamheden. Over het gebruik van de Arbocatalogus Afvalbranche verspreidde de StAA gisteren tevens een themablad.
De StAA stelt de drie communicatiemiddelen vrij ter beschikking, zodat iedereen deze binnen de eigen organisatie kan gebruiken. Ze zijn te downloaden via de uitwisselingssite van de stichting.

Week van de Veiligheid

Het is de Week van de Veiligheid. Van 31 mei tot en met 4 juni vragen organisaties in de afvalbranche, op locaties verspreid over het land, extra aandacht voor veilig en gezond werken. Daarvoor organiseren ze uiteenlopende activiteiten. De Week van de Veiligheid is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche en wordt elk jaar in de eerste week van juni georganiseerd.

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wordt gevormd door de sociale partners CNV Connectief, FNV Publiek Belang, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB en de brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid