Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 27 mei 2021

31 mei t/m 4 juni: Week van de Veiligheid

Van 31 mei tot en met 4 juni vindt de vierde editie plaats van de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties verspreid over het land, vragen organisaties in de afvalbranche extra aandacht voor veilig en gezond werken. Daarvoor organiseren ze uiteenlopende acties en activiteiten. De Week van de Veiligheid is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche en wordt elk jaar in de eerste week van juni georganiseerd.

Bedrijven hebben duidelijke afspraken voor een veilige en gezonde werkomgeving. Er zijn regels waaraan medewerkers, inhuurkrachten, leveranciers en bezoekers zich moeten houden om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en de gezondheid te beschermen. Ook wordt veel aandacht besteed aan wat de consequenties zijn van niet veilig werken en wordt onderzoek gedaan naar (bijna-)ongevallen om ervan te kunnen leren.

"Ons motto is 'we werken veilig of niet'", zegt Michaël van Hulst, voorzitter van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA), "Desondanks doen zich in onze branche relatief veel ongevallen voor. Veilig en gezond werken heeft dan ook continu onze aandacht, maar in de Week van de Veiligheid doen we daar een schepje bovenop."

Door de aanhoudende coronapandemie is het ook dit jaar lastig om er een grootschalig evenement van te maken. Toch zien bedrijven kans om acties op touw te zetten die focussen op veilig en gezond werken. De organisaties kiezen daarbij voor thema’s die passen bij het bedrijf en de actualiteit. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat meerdere bedrijven bij de kop pakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de snelheidslimiet op het bedrijfsterrein of over de ‘kunst van kijken’, het herkennen van gevaarlijk situaties en ongewenste handelingen. Andere bedrijven kiezen voor thema’s als veiligheidsgedrag of gevaarherkenning, of vragen aandacht voor de LMRA, de Laatste Minuut Risico Analyse. De acties variëren van aanspreken op gedrag, uitdelen van ludieke gadgets, organiseren van toolboxmeetings, uitschrijven van een fotowedstrijd tot interne mediacampagnes via e-mail, intranet of narrow-casting. Naast de acties van organisaties in de afvalbranche, vragen ook de StAA en de betrokken brancheorganisaties volgende week met eigen activiteiten aandacht voor veilig en gezond werken. Zo organiseert de StAA op 1 juni een webinar over de werking van de Arbocatalogus Afvalbranche. De Vereniging Afvalbedrijven publiceert volgende week een artikel over verkeersveiligheid.

Met het uitdelen van een ludieke ansichtkaart vraagt AVR op zes locaties aandacht voor de snelheidslimiet van 15 km/u op het eigen terrein

 

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wordt gevormd door de sociale partners CNV Connectief, FNV Publiek Belang, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB en de brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid