Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 4 mei 2021

Week van de Veiligheid 2021

Veilig en gezond werken gezamenlijk extra onder de aandacht

Van 31 mei tot en met 4 juni vindt de Week van de Veiligheid plaats. De week is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA). Tijdens de week staat veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen bedrijven op een of meer dagen, op verschillende manieren extra aandacht voor de afgesproken arboregels. Regels waaraan niet alleen medewerkers zich moeten houden, maar ook leveranciers, inhuurkrachten, bezoekers en klanten. Ook wordt aandacht gegeven aan de consequenties van onveilig werk. De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden doen mee aan de Week van de Veiligheid.

Webinar werking Arbocatalogus Afvalbranche

Tijdens de week organiseert de StAA een webinar over de werking van de Arbocatalogus Afvalbranche. Speciaal bedoeld voor leidinggevenden, OR en KAM-specialisten, maar interessant voor iedereen die werkt met de arbocatalogus. Met het webinar wil de StAA vooral personen bereiken die nog niet zo bekend zijn met de arbocatalogus of die niet (meer) weten hoe je in het online instrument kunt zoeken naar maatregelen om ongevallen te voorkomen of in elk geval te beperken. Het webinar vindt plaats op dinsdag 1 juni om 10.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar info@arbocatalogus-afvalbranche.nl, o.v.v. naam, bedrijfsnaam, functie en e-mailadres.

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wordt gevormd door de sociale partners CNV Connectief, FNV Publiek Belang, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB en de brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid