Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 20 juli 2021

Zorgplicht werkgevers voor veiligheid en gezondheid werknemers

In aanloop naar de Week van de RI&E vorige maand organiseerde het Verbond van Verzekeraars meerdere webinars. Aan het tafelgesprek van het webinar over werkgeversaansprakelijkheid nam Jennifer Koster van de Vereniging Afvalbedrijven deel.

Werkgevers hebben een wettelijke en maatschappelijke plicht om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk veilig en zonder gezondheidsrisico’s kunnen uitvoeren. Tijdens een inleiding ging van Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit, in op deze zorgplicht van werkgevers, waarbij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van betekenis is. “Goed documenteren van het veiligheidsbeleid is van groot belang”, zei hij, “Werkgevers moeten kunnen aantonen dat zij hun zorgplicht nakomen en daarvoor is de RI&E een heel handig instrument.” Met een RI&E maakt een werkgever duidelijk dat hij de risico’s die zijn werknemers lopen heeft geïnventariseerd en welke maatregelen hij daarvoor heeft getroffen. “Maar een RI&E is geen vrijbrief”, waarschuwde Lindenbergh, “Naast het maken van afspraken gaat het over het geven van goede instructies, en zorgen voor naleving van en toezicht op de gemaakte afspraken.” Schiet de werkgever in zijn zorgplicht tekort, dan kan de hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

ga Aan de slag

Aan tafel zaten naast de VA vertegenwoordigers van de financiële dienstverlener Achmea, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Patrick van de Sande, die zich uit persoonlijke betrokkenheid – zijn zwager kwam te overlijden na een bedrijfsongeval – ervoor inzet dat bedrijven meer werk maken van veiligheid (> lees meer hierover in het nieuwsbericht van het Verbond van Verzekeraars).
Chantal van Aken van het ministerie maakte inzichtelijk dat de naleving van de RI&E-plicht in Nederland laag is. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft een RI&E. Binnen het project 'Route naar RI&E' maakt het ministerie er werk van om dit aantal te laten stijgen. Daarnaast wil SZW de kwaliteit van de bestaande RI&E’s verbeteren. Soms ontbreekt een plan van aanpak, zijn de risico’s niet volledig geïnventariseerd of is de RI&E door nieuwe ontwikkelingen niet actueel. Bij het Steunpunt RI&E kunnen bedrijven terecht die aan de slag willen met de RI&E. Jennifer Koster liet zien hoe de VA-leden werken aan gezond en veilig werken. Veiligheid is voor de VA een randvoorwaarde binnen de transitie naar de circulaire economie. Samenwerking met stakeholders is daarbij heel belangrijk. “Ook met verzekeraars hebben we wat dat betreft goede ervaringen”, aldus Koster. Risicodeskundige Ben Kramer van Achmea ziet een toename aan aandacht voor veiligheid. Dat is mede te danken aan de coronacrisis, die de urgentie heeft vergoot om aan de slag te gaan met veiligheid en gezondheid. Dat was ook de oproep van tafelgasten van het webinar: maak er geen papieren tijger van, maar ga aan de slag om werken veiliger en gezonder te maken.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid