Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 21 december 2018

Week van de Veiligheid in eerste week juni 2019

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft dit jaar voor het eerst de Week van de Veiligheid georganiseerd. De stichting gaat er een jaarlijks terugkerend evenement van maken, dat steeds plaatsvindt in de eerste week van juni. Komend jaar is dat van 3 tot en met 7 juni 2019. Tijdens de week wordt veilig en gezond werken door de afvalbranche op de kaart gezet. De stichting hoopt dat het initiatief dat afgelopen jaar kleinschalig van start is gegaan, de komende jaren zal uitgroeien tot een landelijk fenomeen met activiteiten en evenementen door heel Nederland, waarbij vele werknemers, leveranciers en andere relevante partijen worden bereikt.

Binnen de bedrijven in de sector zijn afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met veilig en gezond werken, aan welke regels de medewerkers, bezoekers en klanten zich moeten houden om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en wat de consequenties zijn van niet veilig werken. Desondanks doen zich regelmatig ongevallen voor in de afvalbranche. Veilig en gezond werken heeft continu aandacht nodig.

Extra aandacht voor veiligheid

De Week van de Veiligheid is voor veel bedrijven een moment om intern nog eens extra aandacht voor veiligheid te vragen, maar ook inhuurkrachten, leveranciers en bezoekers worden bereikt met de acties. In juni 2018 vonden verspreid over het land diverse activiteiten plaats, variƫrend van voorlichtingssessies tot snelheidscontroles. Ook de betrokken (branche)organisaties besteedden met onder meer artikelen en berichten aandacht aan het thema. Dat doen ze komen jaar weer.

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wordt gevormd door de sociale partners CNV Connectief, FNV Publiek Belang, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB en de brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid