Nieuws

Nieuwsbericht - 9 januari 2024

Vink lid van de Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven verwelkomt Vink als nieuw lid. Het bedrijf is sinds 1 januari 2024 aangesloten en maakt deel uit van de Afdeling Storten.

In Nederland wordt het overgrote deel van al het afval omgezet in grondstoffen en energie. Afval dat niet verbrand of gerecycled kan worden, wordt milieuhygiënisch opgeslagen in stortplaatsen. Eén van de bedrijven die daarvoor kan zorgen is Vink. Vink beschikt over een grote stortplaats in het midden van het land. Bedrijven kunnen bij Vink hun afval conform de geldende wet- en regelgeving laten verwerken.

Vink bestaat al bijna 100 jaar en is gevestigd in Barneveld. Het bedrijf levert diensten aan particulieren, (lokale) bedrijven, aannemers, projectontwikkelaars, infra-bedrijven en overheden. Vink is actief in grondstoffen, bouwmaterialen, afvalverwerking, transport en containers. Asbestsaneerders, sorteerbedrijven en afvalinzamelaars kunnen door Vink volledig ontzorgd worden bij het verwerken van niet-recyclebare of niet-brandbare afvalstoffen. Zo zorgt de organisatie bijvoorbeeld voor de aanvraag van een Afval Stroom Nummer (ASN) of ondersteunt bij het regelen van een ontheffing voor specifieke afvalstromen.

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?