Nieuws

Nieuwsbericht - 8 juni 2021

Veiligheid bij Brzo-bedrijven gegroeid

De veiligheid bij bedrijven actief met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogeheten Brzo-bedrijven, is het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van Veiligheid Voorop. Dit is het samenwerkingsverband dat zich richt op het verbeteren van de veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven, waaronder leden van de Vereniging Afvalbedrijven.

Afgelopen jaar is goede voortgang geboekt bij diverse opgestarte verbeterprojecten. Ook hebben de Regionale Veiligheidsnetwerken, waarin best practices en leerpunten van (bijna-)incidenten met elkaar worden uitgewisseld, met veel creativiteit de activiteiten met de bedrijven voortgezet. Alle inspanningen blijken effect te hebben. Bij Brzo-bedrijven in de (petro)chemische sector is in 2020 zowel het aantal ongevallen met verzuim als het aantal procesveiligheidsincidenten significant gedaald ten opzichte van 2019. De belangrijkste resultaten:

  • Het aantal ongevallen met verzuim is gedaald met 23% van 152 naar 117.
  • Het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren (de LTI rate) is afgenomen met 14% van 0.28 naar 0.24.
  • Het aantal procesveiligheidsincidenten is afgenomen met 27% van 165 naar 121.
  • Het aantal incidenten per 200.000 gewerkte uren (de PSE rate) is afgenomen met 12% van 0.33 naar 0.29.

Dat de LTI - en PSE rate minder sterk dalen, heeft te maken met dat het totaal aantal gewerkte uren in de (petro)chemische sector in het afgelopen jaar met 15% is afgenomen.

Safety Delta Nederland

De projectorganisatie kijkt tevreden terug op een digitale Veiligheidsdag, waaraan velen actief hebben deelgenomen. Tenslotte laat de organisatie weten dat in 2020 veel werk is verzet om de Safety Delta Nederland (SDN) van start te laten gaan. SDN is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse (petro)chemische industrie en haar ketenpartners, wetenschapsinstellingen en de overheid. De SDN wil dat de Nederlandse (petro)chemische industrie in 2030 de veiligste ter wereld is.

Veiligheid Voorop

De Vereniging Afvalbedrijven heeft veilig en gezond werken hoog in het vaandel staan. Om die reden is zij aangesloten bij het programma Veiligheid Voorop. Dit is een samenwerkingsverband van branches in de (petro)chemieketen dat zicht richt op het verbeteren van de veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven (bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Het jaarverslag van Veiligheid Voorop wordt meegenomen en verwerkt in de Staat van de Veiligheid, die jaarlijks door de verantwoordelijke ministeries wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid