Nieuws

Nieuwsbericht - 29 november 2023

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert Jaarverslag 2022

Gisteren publiceerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche haar Jaarverslag 2022. In het jaarverslag laat de stichting zien wat het afgelopen jaar is gebeurd om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alles is erop gericht veilig en gezond werken in de afvalbranche naar een hoger plan te tillen en op die manier het aantal ongevallen in de branche terug te dringen.

De Arbocatalogus Afvalbranche werd in 2022 op een aantal onderdelen aangevuld. Die aanvullingen hadden te maken met het minimaliseren van achteruitrijden bij afvalinzameling en met het instellen van de chauffeursstoel en gebruik van de gordel. Andere onderdelen werden aangepast: het protocol voor prikincidenten en de werkinstructie voor het veilig gebruik van de treeplank van een kraakperswagen.

Verder werd gewerkt aan het opstellen van eigen branchenormen voor de blootstelling aan stoffen. Michaël van Hulst, voorzitter van de StAA: “Werkgevers moeten hun medewerkers zoveel mogelijk beschermen tegen de gezondheidsproblemen die stoffen kunnen veroorzaken. Door gezamenlijk afspraken te maken, willen we bedrijven en organisaties daarbij helpen. De branchenormen moeten uiteindelijk ook onderdeel worden van onze arbocatalogus.”

De Leidraad Fysieke Belasting Huisvuilbeladers maakt sinds medio mei 2022 geen onderdeel meer uit van de Arbocatalogus Afvalbranche. Het is helaas niet gelukt om overeenstemming te bereiken tussen werkgevers en werknemers over de leidraad.

Promotie

Ook in 2022 werkte de StAA hard aan de promotie van de Arbocatalogus Afvalbranche om de bekendheid met het instrument te vergroten en het gebruik te stimuleren. Zo organiseerde de stichting een jaarcongres over Agressie en Geweld en de vijfde editie van de Week van de Veiligheid. Ter gelegenheid van de jubileumeditie maakte de StAA een cartoon, die ingaat op de vijf belangrijkste oorzaken van ongevallen in de afvalbranche: beknelling, snijden, vallend voorwerp, heet voorwerp en verstappen. Verder stond de StAA op de Vakbeurs Recycling en bracht ze twee themabladen uit. Deze gingen over ‘Veilig werken met arbeidsmiddelen’ en over ‘Agressie en Geweld’.

Meer is te lezen in het nieuwsbericht van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.

STICHTING ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wordt gevormd door de sociale partners CNV Overheid en Publieke Diensten, FNV Overheid, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB, en de brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven. www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid