Nieuws

Nieuwsbericht - 8 juli 2021

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert Jaarverslag 2020

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) heeft haar Jaarverslag 2020 gepubliceerd. Zowel de inhoudelijke verbeteringen en aanpassingen van de Arbocatalogus Afvalbranche als de promotiewerkzaamheden in het afgelopen jaar komen aan bod. Alle inspanningen zijn erop gericht veilig en gezond werken in de afvalbranche naar een hoger plan te tillen.

Het jaar 2020 werd ook voor de afvalbranche gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus. Enkele acitiviteiten van de StAA konden daardor niet doorgaan. Zo stond de stichting niet op de Vakbeurs Recycling en werden geen films gemaakt van goedgekeurde onderdelen. Andere activiteiten konden wel doorgaan. De Inspectie SZW keurde drie onderdelen goed: ‘Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen’, ‘Teerhoudend asfalt’ en ‘Minerale vezels’. Op basis van wettelijke wijzigingen paste de StAA onderdelen in de arbocatalogus aan die te maken hebben met het gebruik van werkbakken en werkplatforms, en met dieselmotoremissies.

Ter stimulering van het gebruik van de Arbocatalogus Afvalbranche maakte de StAA weer enkele themabladen en bijbehorende cartoons. In 2020 gingen deze over 'verkeersveiligheid' en 'afstand houden'. Het laatste thema werd ingegeven door de coronapandemie. Het werd ook als thema gekozen voor de Week van de Veiligheid, die zoals altijd tijdens de eerste week van juni werd georganiseerd. Het StAA-jaarcongres kon online doorgaan. Het richtte zich op leidinggevenden en ging over het stimuleren van medewerkers tot veilig en gezond werken.

Meer is te lezen in het nieuwsbericht van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.

STICHTING ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wordt gevormd door de sociale partners CNV Connectief, FNV Publiek Belang, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB en de brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid