Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 6 juni 2019

Meer zicht op ongevallen in sector door samenwerking VA en NVRD

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) voert jaarlijks de ongevallenenquête uit. Hiermee wil zij zicht krijgen op het aantal ongevallen en oorzaken van deze ongevallen om zo gericht activiteiten te ontplooien, die uiteindelijk het aantal ongevallen naar beneden brengen. Om dit inzicht te verstevigen, slaan de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD voor het eerst de handen ineen bij de gezamenlijke uitvoering van de ongevallenenquête.

Hierdoor ontstaat een duidelijker beeld van het aantal en de aard van ongevallen die zijn voorgevallen bij de verwerking, recycling én inzameling van afval in Nederland. Daarnaast komt er meer informatie beschikbaar over verschillende soorten ongevallen. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) registreert alleen ernstige en dodelijke ongevallen, terwijl de ongevallenenquête ook kijkt naar kleinere ongevallen, waarvoor EHBO of een medische behandeling is verleend. De resultaten van de ongevallenenquête worden dit najaar bekend gemaakt.

De samenwerking van de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD bij de uitvoering van de ongevallenenquête is een voorbeeld van de ambitie van beide brancheverenigingen om de veiligheidscultuur binnen de afvalsector te verbeteren en het aantal ongevallen in de afvalsector naar beneden te brengen. Om deze ambitie verder te realiseren, werken de brancheverenigingen aan een meerjarenprogramma 2020 – 2023 dat in het najaar gereed zal zijn.

Van 3 tot en met 7 juni organiseren bedrijven in de afvalbranche de Week van de Veiligheid 2019. Op diverse locaties verspreid over het land vragen ze op één of meerdere momenten extra aandacht voor veilig en gezond werken. Dit doen ze met het organiseren van uiteenlopende activiteiten. De Week van de Veiligheid vindt plaats onder de vlag van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Het jaarlijks terugkerende evenement laat zien dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Meer informatie is te vinden in het persbericht.
 

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid