Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 1 juli 2020

Jaarverslag 2019 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

Vandaag heeft de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarverslag gepubliceerd. Het Jaarverslag 2019 laat zien wat de stichting doet om de arbocatalogus actueel te houden en om het gebruik ervan te stimuleren, zodat de handvatten uit de arbocatalogus worden gebruikt voor veilig en gezond werken in de afvalbranche.

De Arbocatalogus Afvalbranche is dé standaard voor veilig en gezond werken in de sector, ontwikkeld door werkgevers-, werknemers- en brancheorganisaties. Een belangrijke taak van de StAA is het verbeteren en actueel houden van de arbocatalogus. In 2019 heeft ze zich hier onverminderd voor ingezet. Het heeft geresulteerd in een goedkeuring door Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het onderdeel ‘Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen’. Daarnaast is de stichting gestart met het inrichten van een nieuw onderdeel van de arbocatalogus: Beheer Openbare Ruimte. Hiermee geeft de StAA invulling aan een wens die leeft binnen de branche.

Promotie

Andere belangrijke taak van de stichting is het promoten van de arbocatalogus om het van het gebruik ervan te stimuleren. Dit doet zij op verschillende manieren. Elk jaar organiseert de StAA een landelijk congres. In 2019 heeft ze zich daarmee specifiek gericht op communicatieprofessionals en arbospecialisten in de branche. De bijeenkomst ging over effectief intern communiceren over veilig en gezond werken. Sinds 2018 stuurt de StAA jaarlijks twee nieuwsbrieven en communiceert via LinkedIn en Twitter over actuele onderwerpen. In 2019 heeft de stichting een YouTube-kanaal geopend, speciaal voor films die gaan over door de Inspectie goedgekeurde onderdelen. In 2019 heeft de StAA themabladen en cartoons gemaakt over ‘Struikelen of Verstappen’ en ‘Prikken en Snijden’. Hiermee helpt de stichting bedrijven intern communiceren over veiligheid en gezondheid.

Week van de Veiligheid

In 2019 heeft de StAA opnieuw de Week van de Veiligheid georganiseerd. Met de week wil de stichting laten zien dat de sector gezond en veilig werken serieus neemt. Met uiteenlopende activiteiten hebben bedrijven in de week van 3 tot en met 7 juni, op locaties verspreid over het land, extra aandacht gevraagd voor gezond en veilig werken. Ook de Vereniging Afvalbedrijven en haar leden namen deel aan de week. Het animo voor deelname aan de week is gegroeid. In 2019 hebben meer bedrijven meegedaan dan in het jaar daarvoor. De StAA verwacht deze groei vast te kunnen houden, zodat de Week van de Veiligheid een vast moment in het jaar wordt waaraan bedrijven in de afvalbranche willen meedoen.

Meer over de werkzaamheden van de stichting is te vinden in het Jaarverslag 2019.   

De Vereniging Afvalbedrijven is een van de partijen in de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Deze stichting stelt zich ten doel de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en verder te ontwikkelen, en het gebruik ervan te bevorderen. Andere partijen binnen de stichting zijn werkgeversvereniging WENB, werknemersorganisaties CNV Connectief, FNV Publiek Belang en Vakvereniging HZC en brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR en NVRD.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid