Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 26 november 2018

Inspirerende informatiebijeenkomst Arbocatalogus Afvalbranche

Hoe communiceer je effectief over veilig en gezond werken? Die vraag stond centraal tijdens de Informatiebijeenkomst Arbocatalogus Afvalbranche afgelopen donderdag 22 november in Nieuwegein. De theorie en voorbeelden in het begin van de middag inspireerden menig deelnemer tijdens de latere workshops tot het dieper nadenken over doelgedrag, motivaties, communicatietechnieken, enzovoort, bij diverse cases.

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) organiseerde deze bijeenkomst met het doel om aandacht te besteden aan de interne communicatie binnen bedrijven over veilig en gezond werken en de wijze waarop je medewerkers positief betrekt bij dit onderwerp. 
Ad Vermaas (HVC) legde het doel en de werking van de Arbocatalogus Afvalbranche in grote lijnen uit. "Communicatie in de brede zin van het woord is een belangrijke oorzaak van ongevallen blijkt uit dossier-onderzoek", aldus Vermaas. Kortom, het is belangrijk volgens Vermaas als de inhoudelijk betrokkenen binnen de afvalbedrijven samen optrekken met de communicatiedeskundigen.

Gedragsverandering: empathie, keuzevrijheid, 'keep it simple'

Hoe krijg je mensen zo gemotiveerd dat zij uit zich zelf kiezen voor veilig en gezond werken? Gedragspsycholoog Kevin de Goede van Bureau D & B uit Nijmegen liet aan de hand van sprekende voorbeelden zien hoe menselijk gedrag onbewust en impulsief plaats vindt. Hij lichtte toe hoe verschillende soorten weerstand als blokkade werken. Empathie tonen, keuzevrijheid bieden, aantal handelingen beperken, ‘keep it simple’, enzovoort, kunnen dat doorbreken. Belangrijk is om het doelgedrag zeer duidelijk te maken. Bij de workshop ’s middags van Kevin de Goede en zijn collega Tünde van Hoek gingen de deelnemers daar verder mee aan de slag. Een analyse waarbij niet alleen doelgedrag, maar ook het psychologisch landschap met motieven, weerstanden en omgevingsfactoren gedegen in kaart moeten worden gebracht voordat er überhaupt over interventietechnieken wordt gesproken. Ofwel, wat is het probleem en voor wie is het een probleem, zijn vragen die moeten worden beantwoord alvorens tot oplossingen kan worden overgegaan.

Campagne SZW: ‘Werken met gezond verstand = veilig werken met gevaarlijke stoffen’

Is eenmaal die onderzoeksfase geweest en het waarom van gedrag duidelijk, dan zijn er verschillende keuzes voor communicatiestrategieën, waarvan de campagne van SZW een mooi voorbeeld is: ‘Werken met gezond verstand = veilig werken met gevaarlijke stoffen’. Campagnestrategen Loeki Westerveld en Wouter Lemm van BKB ǀ Het Campagnebureau vertelden hoe de campagne is opgezet. Kleine werkbare teams met zowel inhoudelijke als communicatie-experts, het gebruiken van ambassadeurs, de gedachten achter de slogan en zwart-gele kleuren, het gebruik maken van nieuwsbrieven, enzovoort. 
Meer over deze specifieke campagne via bkb.nl/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen/

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De Arbocatalogus Afvalbranche is tot stand gekomen door samenwerking tussen Werkgeversorganisatie WENB, FNV Publiek Belang, CNV Connectief, Vakvereniging Het Zwarte Corps, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven. De organisaties hebben zich in 2011 samen georganiseerd in de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA). De stichting zorgt voor het actueel houden en verder ontwikkelen van de catalogus. Een van de activiteiten van de StAA is het stimuleren van het gebruik van de catalogus door het organiseren van informatiebijeenkomsten voor verschillende doelgroepen.
Meer informatie over de inhoud, werking en status van de Arbocatalogus Afvalbranche is te vinden op de website www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid