Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 4 december 2019

Essex gaat afval storten in plaats van hoogwaardig verbranden in Nederland

Eerste gevolgen van importheffing

De Engelse regio Essex gaat geen afval meer in Nederland laten verwerken, maar voortaan weer storten. De gemeenteraad van het Graafschap heeft besloten om jaarlijks 200.000 ton afval te gaan storten, omdat hoogwaardige verbranding in Nederland te duur wordt vanwege de importheffing op buitenlands afval. Dat schrijft het gezaghebbende Letsrecycle.com in een nieuwsbericht op haar website.

Niet alleen de Nederlandse afval- en recyclingsector is de dupe van dit besluit van Essex, het is ook slecht voor het milieu. Bij storten komt methaan vrij. Dat broeikasgas is meer dan 20 keer schadelijker dan CO₂ dat vrijkomt bij een afvalenergiecentrale. In opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven heeft PwC afgelopen zomer berekend dat de importheffing extra uitstoot in het buitenland zou veroorzaken. Bovendien vermindert de maatregel geen CO₂-uitstoot in Nederland, omdat warmte en elektriciteit door fossiele bronnen vervangen zal moeten worden.

Essex ligt ten noordoosten van Londen aan de Noordzee en kon de afgelopen jaren op een efficiente wijze niet- recyclebaar afval vervoeren naar Nederland. Dat kon in schepen die anders leeg terug zouden varen naar Nederland, omdat Nederland meer exporteert dan importeert uit Engeland. De Britten hebben een tekort aan verbrandingscapaciteit, terwijl Nederland extra ruimte heeft, maar het benutten daarvan wordt veel duurder. Gevreesd wordt dat meerdere Engelse regio’s zullen stoppen met de verwerking van hun afval in Nederland, wat volgens PwC voor de Nederlandse afval- en recyclingsector leidt tot een jaarlijkse omzetderving van 162 miljoen euro.

De Eerste Kamer behandelt maandag en dinsdag het Belastingplan 2020, waarvan de importheffing op buitenlands afval een onderdeel is. De Vereniging Afvalbedrijven had een alternatief plan waarmee wel CO₂ bespaard kon worden in Nederland. De minister en de staatsecretaris waren enthousiast over de inzet van de sector maar achtten de tijd te kort om het door te rekenen en een alternatieve dekking te vinden in de begroting, zo staat in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gebstuurd.

Los van de Vereniging Afvalbedrijven hebben Attero en AVR een kort geding aangespannen tegen de Staat vanwege de maatregel. De zaak dient komende vrijdag in Den Haag.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?