Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 2 maart 2020

Dalende trend aantal ongevallen zet door

In 2018 hebben zich minder ongevallen voorgedaan bij leden van de Verenging Afvalbedrijven (VA) dan in het jaar daarvoor. De dalende trend, die sinds een aantal jaar zichtbaar is, zet door. Gezond en veilig werken heeft steeds meer aandacht binnen de bedrijven en dat werpt zijn vruchten af. Dit blijkt uit de jaarlijkse ongevallenenquête van de VA.

Sinds 2006 onderzoekt de VA elk jaar het aantal ongevallen bij haar leden. Uit de resultaten blijkt dat het aantal ongevallen in de loop van de jaren langzaam maar gestaag afneemt. In 2006 deden zich gemiddeld 124 verzuimongevallen voor, in 2018 waren dat er gemiddeld 88. Helaas doet zich elk jaar gemiddeld 1 dodelijk ongeval voor. Dat zijn nog steeds te veel ongevallen en het benadrukt het belang van continue aandacht voor gezond en veilig werken in de sector.

Oorzaken ongevallen

De ongevallenenquête geeft ook altijd inzicht in de oorzaken van ongevallen. Op basis van deze informatie wordt elk jaar een top 7 van oorzaken opgesteld. De meeste oorzaken zijn vast onderdeel van de top 7. Vaak is er alleen enige verschuiving van plaats te zien.

Top 7 van 2018:

  1. Beknelling & Struikelen/Uitglijden
  2. Prikken/Snijden
  3. Vallende voorwerpen
  4. Geraakt door (heet) voorwerp
  5. Vallen van hoogte
  6. Stoten
  7. Gevaarlijke stoffen & Voorwerp in oog

Activiteiten vergroten veiligheid en gezondheid

De VA en haar leden werken hard aan het vergroten van de veiligheid en gezondheid. Naast leren van ongevallen die zich hebben voorgedaan, en deze leerpunten met elkaar delen, gaat het bijvoorbeeld om werkplekinspecties, veiligheidstrainingen, certificering, jaarlijkse oefeningen met externe hulpdiensten en meedoen aan de jaarlijkse Week van de Veiligheid van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.

Programma Permanente Educatie

De activiteiten worden verder uitgebreid. De VA onderzoekt of de leden in de vorm van een bedrijfsleidersoverleg of masterclass het delen van kennis en kunde naar een hoger niveau kunnen tillen. Verder heeft de VA afgelopen jaar een Programma Permanente Educatie in het leven geroepen. Dit programma heeft als doel om sectorbreed educatieve tools te ontwikkelen om kennis, kunde en gedrag van eigen medewerkers, flexwerkers en derden/contractors structureel te verbeteren. Hierbij wordt gekozen voor onderwerpen die alle bedrijven in de afvalbranche raken en waar de sector aandacht voor moet hebben.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid