Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 22 juli 2019

Afvalbranche helpt eikenprocessierupsen opruimen

Groenbedrijven en afvalsector hebben een oplossing gevonden voor het opruimen van de eikenprocessierupsen. Op korte termijn wordt 300 ton verwerkt bij HVC in Alkmaar en Zavin in Dordrecht. Bij ARN in Weurt komt in het najaar ruimte beschikbaar. In het belang van de veiligheid van medewerkers en omwonenden moeten de rupsen verpakt in kunststof vaten/boxen of in sterke bigbags worden aangeleverd.

Veiligheid

Nederland wordt momenteel geplaagd door eikenprocessierupsen. De afvalbranche wil helpen met het opruimen van de rupsen, maar let daarbij op de veiligheid van de eigen medewerkers en omwonenden. Als de eikenprocessierupsen bijvoorbeeld zijn verpakt in zakken die snel scheuren of poreus zijn, komt de veiligheid in het geding. Verspreiding van de haren van eikenprocessierupsen via de lucht moet worden voorkomen omdat deze brandharen serieuze gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Protocol

De Vereniging Afvalbedrijven heeft de afgelopen weken overleg gevoerd met de rijksoverheid en de belangenorganisatie voor groenbedrijven om te beoordelen wat de aangewezen verpakkingsmethode is en op welke manier eikenprocessierupsen moeten worden aangeboden. Voor het overgrote deel van de rupsen is nu een oplossing gevonden. Voor de zakken die te lang in containers hebben gelegen om nog veilig in andere verpakkingen te stoppen, wordt nog gezocht naar een alternatief. De betrokken partijen hebben een protocol opgesteld voor veilig opslaan, transporteren en verwerken. Met dit protocol in de hand kunnen de eikenprocessierupsen veilig worden opgeruimd. Voor de langere termijn moet een structurele oplossing komen voor de verwerking van dit soort afval.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid