Header hergebruik

Nieuws

Artikel - 1 juni 2022

Aandacht voor veiligheid mag nooit verslappen

30 mei t/m 3 juni 2022: Week van de Veiligheid

Vijf jaar geleden nam Stichting Arbocatalogus Afvalbranche het initiatief voor de Week van de Veiligheid, specifiek voor de afvalbranche. Inmiddels doet een groeiend aantal bedrijven en organisaties uit de afvalsector mee aan deze week. Want de aandacht voor veiligheid en gezondheid mag nooit verslappen. Daar is iedereen het over eens.

Veilig en gezond werken gaat iedereen aan. Werknemers, inhuurkrachten, leveranciers, bezoekers: iedereen wil veilig en gezond weer thuiskomen. Daarvoor moet je beschikken over de benodigde veiligheidskennis en bewust zijn van de risico’s en hoe deze te beperken. In de praktijk blijkt het lastig om het veilig en gezond werken echt tussen de oren te krijgen. De veiligheidskundigen bedenken daarom activiteiten en campagnes om veiligheid blijvend onder de aandacht te brengen. De directies stellen middelen beschikbaar en laten zien dat zij veilig en gezond werken belangrijk vinden.

De veiligheidskundigen bedenken activiteiten en campagnes om veiligheid blijvend onder de aandacht te brengen van de medewerkers. Bij Renewi loopt het veiligheidprogramma 'Veiligheid ben ik'.

Prioriteit

“Veiligheid gaat niet over het moment, maar is een continu proces”, zegt Albert van Veldhuizen, manager SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality) bij Coolrec, een dochteronderneming van Renewi. Het afgelopen jaar begon hij met het veiligheidsprogramma ‘Veiligheid ben ik’, dat uit verschillende modules bestaat. “Door telkens op een andere manier aandacht te vragen voor het thema veiligheid hopen we dat er uiteindelijk een intrinsieke bewustwording ontstaat.” Binnen andere bedrijven van Renewi lopen vergelijkbare initiatieven.

Veilig en gezond werken prioriteit

Van Veldhuizen is een van de initiatiefnemers van de Week van de Veiligheid en nog steeds een groot pleitbezorger. Coolrec en Renewi doen dan ook elk jaar mee. “Je merkt dat de Week van de Veiligheid steeds zichtbaarder wordt. Dat is een belangrijk doel van dit initiatief. We willen duidelijk maken dat veilig en gezond werken bij de afvalbranche prioriteit heeft. Niet voor niets is het motto ‘We werken veilig of niet’.”

Albert van Veldhuizen (Coolrec/Renewi):

‘We willen duidelijk maken dat veilig en gezond werken bij de afvalbranche prioriteit heeft.’

Week van de Veiligheid

Voor de vijfde keer op rij organiseert Stichting Arbocatalogus Afvalbranche de Week van de Veiligheid. Bedrijven en organisaties die actief zijn in de afvalsector organiseren in de eerste week van juni op een of meerdere dagen activiteiten rond veilig en gezond werken. Die richten zich niet alleen op de eigen medewerkers, ook inhuurkrachten, leveranciers en bezoekers moeten zich aan de afgesproken arboregels houden. Elke organisatie geeft de acties in de week een eigen invulling, passend bij de bedrijfscultuur en wat voor de organisatie op dat moment actueel is.

Veiligheid Voorop

PreZero gebruikt de Week van de Veiligheid als aftrap voor zijn veiligheidsprogramma ‘Veiligheid Voorop’. “Wij willen veilig gedrag op alle locaties structureel onder de aandacht brengen”, vertelt Ronald Komen, beleidsmedewerker Veiligheid en Arbo van PreZero. “Veiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp. We doen elk jaar mee aan de Week van de Veiligheid. Ondanks alle inzet zijn er helaas toch ongevallen met verzuim. Onze ambitie is: geen ongevallen!”

Duidelijke doelen

Na de aftrap met negentig workshops voor ruim 1.200 mensen volgen verschillende projecten die langer doorlopen. Komen: “We hebben duidelijke doelen gesteld, namelijk het voorkomen van ernstige ongevallen, verdere verlaging van de ongevallenfrequentiegraad en tien procent stijging van het aantal meldingen van onveilig gedrag en voorbeelden van goed gedrag.” Komen is blij met de Week van de Veiligheid, maar vindt wel dat de week nog bekender mag worden binnen de branche.

Ronald Komen (PreZero):

‘Wij willen veilig gedrag op alle locaties structureel onder de aandacht brengen.’

Agendapunt nul

Ook Twence doet elk jaar mee aan de Week van de Veiligheid. Na de coronajaren wordt er flink uitgepakt met een veiligheids- en gezondheidsmarkt. “Veiligheid en gezondheid zijn bij ons agendapunt nul”, legt veiligheidskundige Egon Schreven uit. “Zij staan op de agenda van elke vergadering en komen altijd aan de orde. Elke maandag bespreken we de meldingen van onveilige situaties uit de voorgaande week, waarna acties volgen.”

Tijdens de Week van de Veiligheid organiseren bedrijven en organisaties in de eerste week van juni activiteiten rond veilig en gezond werken. Twence organiseert dit jaar een interactieve veiligheids- en gezondheidsmarkt (foto's: Twence).

Gedrag beïnvloeden

Zo werkt het systeem bij Twence, maar veiligheidscultuur heeft vooral ook te maken met gedrag en gedrag is veel ongrijpbaarder. Schreven: “Bewustwording is een manier om gedrag te beïnvloeden. Daarom organiseren wij dit jaar een interactieve veiligheids- en gezondheidsmarkt. Dat is een van de manieren om binnen heel Twence bewustwording voor de veiligheidscultuur te bevorderen. Sinds we de Veiligheidscultuurladder hanteren, een beoordelingsmethode die bewustwording meet, maken we stappen. Maar we zijn nog niet op het gewenste niveau. Daarnaast is gezondheid belangrijk. Met gerichte interventies hopen we met ons duurzaam inzetbaarheidsprogramma de gezondheid van onze medewerkers positief te beïnvloeden.”

Egon Schreven (Twence):

‘Veiligheid en gezondheid staan altijd op de agenda van elke vergadering.’

Telkens ambitieuzer

Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek, maar werknemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidscultuur en bewustwording bij medewerkers voor hun eigen veiligheid en die van collega’s vormen dan ook het hart van de nieuwe veiligheidscampagne van Meerlanden. “Wij willen veiligheid naar een hoger niveau trekken, waarbij we steeds ambitieuzer zullen worden”, vertelt veiligheidskundige Tim Harte van Meerlanden. “We hebben geen einddatum voor de campagne gesteld, veiligheid speelt immers altijd. Om de resultaten van onze campagne onafhankelijk meetbaar te maken, gebruiken we de Veiligheidscultuurladder.”

Gesprek over veiligheid aangaan

Tijdens de Week van de Veiligheid bezoekt een directielid gewoonlijk één van de tien locaties van Meerlanden om het gesprek over veiligheid aan te gaan. Vervolgens is er een werkplekinspectie om te zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Harte: “Met dit bezoek draagt de directie uit dat veilig gedrag op alle niveaus belangrijk wordt gevonden. Tegelijkertijd hoor je in de gesprekken wat er op de werkvloer speelt. Dit jaar krijgt het bezoek een iets andere lading door de aftrap van de veiligheidscampagne.”

Tim Harte (Meerlanden):

‘We willen veiligheid naar een hoger niveau trekken.’

Activiteiten bedrijven

Dit jaar kiezen PreZero en Meerlanden ervoor om de Week van de Veiligheid te gebruiken voor de aftrap van hun veiligheidscampagne. Verspreid over de week organiseert PreZero op alle locaties een bijeenkomst. Er wordt een film vertoond waarbij een collega vertelt over een incident en de gevolgen ervan. Dit is het uitgangspunt voor een gesprek tussen medewerkers op de locatie en leden van het managementteam over veiligheid.
Meerlanden verplaatst om organisatorische redenen de activiteiten naar half juni. De operationeel directeur neemt een vlog op waarin hij het belang van veiligheid benadrukt en de veiligheidscampagne lanceert. Op alle locaties worden posters opgehangen met slogans over veiligheid. Op de eerste dag wordt een lunchpakket verzorgd met op de papierenzak een tekst om medewerkers te motiveren om extra aandacht aan veiligheid te besteden.
Renewi legt in de veiligheidsweek de nadruk op het elkaar aanspreken op veilig gedrag, ondersteund door postermateriaal in zeven talen. De aftrap is op 30 mei met een filmpje van CEO Otto de Bont over hoe je met elkaar het gesprek aangaat en met tips. Elke dag maken mensen van de werkvloer en kantoormedewerkers een tour over een van de locaties om met een frisse blik naar (mogelijk) onveilige situaties te kijken. Alle meldingen worden geanalyseerd en opgevolgd.
Twence organiseert een interactieve veiligheids- en gezondheidsmarkt, bedoeld om het veiligheidsbewustzijn te bevorderen. Op woensdag 1 juni staan op het terrein van de hoofdlocatie in Hengelo kraampjes die zich richten op veilig werken. Denk aan elektrisch werken en een gezonde leefstijl, zoals een boks ervaring om grenzen te bepalen en ‘zelf een smoothie fietsen’. Iedereen is welkom tussen 10 en16 uur.

Veiligheidssessie bij PreZero in Apeldoorn tijdens de Week van de Veiligheid.

Auteur
Inge Heuff - @copyright

Inge Heuff op LinkedIn

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid