Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 2 mei 2022

30 mei t/m 3 juni: Week van de Veiligheid

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche organiseert van 30 mei tot en met 3 juni voor de vijfde keer de Week van de Veiligheid. Tijdens de week staat veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal. Bedrijven vragen op een of meer dagen, op verschillende manieren extra aandacht voor de intern afgesproken arboregels. Regels waaraan niet alleen de medewerkers zich moeten houden. Deze gelden ook leveranciers, inhuurkrachten, bezoekers en klanten.

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche schrijft bedrijven geen stramien voor. Bedrijven kunnen activiteiten organiseren die passen bij het bedrijf, bij de bedrijfscultuur en bij de eigen risico’s, wensen en behoeften. Zolang het maar over veilig en gezond werken gaat en bij de communicatie over de activiteiten duidelijk is dat deze plaatsvinden in het kader van de landelijke Week van de Veiligheid.

 

STICHTING ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wordt gevormd door de sociale partners CNV Overheid en Publieke Diensten, FNV Overheid, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB en de brancheorganisaties BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid